IBC Påfyllningsstation

/, Maskinteknik/IBC Påfyllningsstation
IBC Påfyllningsstation2022-04-08T14:21:43+00:00

Projektbeskrivning

Uppdrag

 • Kundens mål var att automatisera fyllningsprocessen av produkter i IBC-behållare (Intermediate Bulk Container).

 • Minska operatörernas tidsåtgång när de fyller IBC:erna.

 • Minska produktspill.

Lösningar

 • Intentus Engineering valdes ut för att tillhandahålla elektrisk och mekanisk teknik för detta projekt.

 • Intentus Engineering valde ut de nödvändiga komponenterna, t.ex. lastceller, ventiler och pumpar.

 • Elektrisk och mekanisk installation av alla komponenter.

Resultat

 • IBC:erna var inte längre överfyllda.

 • Tillfredsställelsen hos operatörerna ökade.

 • Inga fler produktspill.

 • Lätt att rengöra med snabba anslutningar.

 • Besparing av en heltidsekvivalent.

 • Vi tillhandahöll dokumentation, rapporter och utbildning av operatörer.

Om projektet

Operatören var tvungen att manuellt hälla den önskade mängden karamell i IBC:n med hjälp av hinkar.
För att automatisera denna process installerades en pump med våg. Allt operatören behövde nu göra var att ange den önskade mängden
karamell i liter och systemet pumpar in rätt mängd i IBC:n.

Detaljer om projektet

 • Konfidentiell kund

 • Nederländerna

 • ~7.000

sv_SE